Ogłoszenia: Najnowsze więcej ›

Przetarg nieograniczony

data Czwartek, 15 marca 2018

Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziejów I etap

Czytaj więcej ›

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony

data Piątek, 09 lutego 2018

Dział: Ogłoszenia

Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie

Czytaj więcej ›

Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza

data Wtorek, 30 stycznia 2018

Dział: Ogłoszenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w Mieście Radziejów

Czytaj więcej ›

Przetarg nieograniczony

data środa, 24 stycznia 2018

Dział: Ogłoszenia

Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie

Czytaj więcej ›

Przetarg nieograniczony

data Czwartek, 11 stycznia 2018

Dział: Ogłoszenia

Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie 

Czytaj więcej ›

Gmina Miasto Radziejów informuje, że zakończyła się realizacja zadania:

data środa, 10 stycznia 2018

Dział: Ogłoszenia

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów – etap IV

Czytaj więcej ›

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

data Wtorek, 09 stycznia 2018

Dział: Ogłoszenia

26  Finał WOŚP - 14 stycznia 2018

Czytaj więcej ›