Aktualności

Gmina Miasto Radziejów zakończyła realizację zadania:

data Wtorek, 06 września 2011

Dział: Aktualności

Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – ul. Zachodnia, Rzemieślnicza i Podgórna.

Czytaj więcej ›

Zakończyliśmy zadanie:

data Wtorek, 06 września 2011

Dział: Aktualności

"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 52/3 i 54/1".

Czytaj więcej ›

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej II etap

data środa, 24 sierpnia 2011

Dział: Projekty unijne

Rozpoczęliśmy realizację zadania

Czytaj więcej ›

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

data środa, 24 sierpnia 2011

Dział: Aktualności

w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.

Czytaj więcej ›

Gmina Miasto Radziejów zakończyła zadanie pn:

data Poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Dział: Aktualności

"Budowa dróg gminnych w Radziejowie, III etap:  Budowa dróg gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego"  Projekt Nr RPKP.01.01.00-04-036/09

Czytaj więcej ›

Gmina Miasto Radziejów kontynuuje zadanie pn:

data Wtorek, 26 lipca 2011

Dział: Aktualności

"Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie"

W marcu 2011r Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODRÓG” spółka z o.o., z Inowrocławia.

Czytaj więcej ›

Strategia rozwoju Miasta Radziejów

data Wtorek, 26 lipca 2011

Dział: Aktualności

Strategia rozwoju Miasta Radziejów na lata 2005 - 2014

Czytaj więcej ›

Zakończono zadanie pn.

data Wtorek, 26 lipca 2011

Dział: Aktualności

"Budowa dróg gminnych w Radziejowie, II etap: Budowa dróg gminnych - ul. Toruńska, Moniuszki"

W październiku 2009r Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie Gminie Miasto Radziejów na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych w Radziejowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działania 1.1. Infrastruktura drogowa.

Czytaj więcej ›

Zakończono zadanie pn.

data Wtorek, 26 lipca 2011

Dział: Aktualności

"Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - ul. Broniewskiego i Langiewicza"W maju 2010r Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - ul. Broniewskiego i Langiewicza” w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca - Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna.

Czytaj więcej ›

Program ochrony środowiska dla miasta Radziejów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

data Wtorek, 26 lipca 2011

Dział: Aktualności

Program ochrony środowiska dla miasta Radziejów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Czytaj więcej ›