Numery kont 

A A A

 
Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty od posiadania psów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:

- bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta

     Gmina Miasto Radziejów
     ul. Kościuszki 20/22
     88-200 Radziejów
     84 9550 0003 2002 0005 3093 0001

- lub w kasie Urzędu Miasta czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 (w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna do godz. 14:00).

 

Informacje dodatkowe:

W związku w wejściem w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych przepisów, dotyczących zapłaty podatków i opłat lokalnych dokonywanych na rachunek bankowy Urzędu przez inny podmiot niż podatnik, poniżej informujemy co następuje. Zgodnie z art. 62 b § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.), zapłata podatku może nastąpić m. in. przez:

1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

2. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000,00 zł.

Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62 b § 2).

Podmiot dokonujący wpłaty na rachunek bankowy Urzędu w imieniu podatnika, musi w tytule przelewu jasno określić w czyim imieniu realizowana jest wpłata oraz z jakiego tytułu.

 

Należności z tytułu spraw załatwianych przez Urząd Miasta Radziejów np. opłata skarbowa mogą być wpłacane w kasie urzędu lub przelewem:

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
O/Osięciny
Nr. Rachunku Podstawowy:
84 9550 0003 2002 0005 3093 0001


Nr. Rachunku Międzynarodowy:
(wyłącznie dla osób przebywających po za granicami RP)
PL 23 9550 0003 2018 0005 3093 0008
SWIFT: GBW CPL PP