Gmina Miasto Radziejów informuje, że zakończyła zadanie pn:  

A A A

"Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 22"

W kwietniu 2012 r. Gmina Miasto Radziejów ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 22 w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca – zakład Ogólnobudowlany „LEWBUD” z Czołowa. Roboty budowlane polegały będą na przebudowie i termomodernizacji budynku położonego przy ul. Toruńskiej 22. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót nastąpiło 13 sierpnia 2012 roku. Całkowita wartość robót budowlanych w/w zadania wyniosła 149.928,79 złotych brutto.


Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć.