Zakończono realizację zadania pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów – etap III" 

A A A

 

Gmina Miasto Radziejów informuje, że zakończyła się realizacja zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów – etap III”. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 943,75 zł
i w całości został on sfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku realizacji zadania usunięto
i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 4 nieruchomości na terenie miasta. Łączna masa usuniętych odpadów wyniosła 5 711 kg.

 

 

Projekt zrealizowany przez Gminę Miasto Radziejów przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.