APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii 

A A A

 

Szanowni Państwo!


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpiecznych dla Waszych gospodarstw.


Główną przyczyna rozpowszechnienia się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.


Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.


Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne !!!!!!!!

Do pobrania:

Apel - plik PDF...

Rozporządzenie - plik PDF...