XVIII sesja Rady Miasta Radziejów 

A A A

 

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 29 marca 2017 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radziejów o godz. 11.00 odbędzie się

XVIII sesja  Rady  Miasta  Radziejów

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawy organizacyjne:
     a.    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
     b.    przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
     c.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
3.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
4.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.
5.    Budżet obywatelski 2018 – podjęcie uchwały.
6.    Zmiany w budżecie miasta Radziejów na 2017 rok i uchwały okołobudżetowe.
7.    Ustalenie sieci szkół.
8.    Uchwały dotyczące naboru do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej.
9.    Podjęcie pozostałych uchwał.
10.Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
11.Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Pawlak