BUDŻET OBYWATELSKI NA 2018 ROK 

A A A

 

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2018 ROK

 

Do 16 sierpnia bieżącego roku oczekujemy na propozycje projektów, które będą realizowane na terenie miasta w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadań przeznaczono z budżetu miasta Radziejów środki finansowe w wysokości 150.000 zł. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty 75.000 złotych i musi zostać w całości zrealizowany w 2018 roku. Zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadań inwestycyjnych (np. budowa, remont).

Projekty zadań do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Radziejów, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia zadania. Każdy mieszkaniec może dokonać jednego zgłoszenia zadania. Zgłoszenie projektu, wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców miasta Radziejów, którzy ukończyli 16 lat. Mieszkaniec może poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu.

Zgłaszany projekt:

1) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy;

2) może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i na gruntach stanowiących własność miasta;

3) musi być zrealizowany w całości w ciągu jednego roku budżetowego;

4) nie może przekraczać kosztu realizacji pojedynczego zadania.

 
Wzór formularza zgłoszenia zadania udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta  oraz w sekretariacie Urzędu Miasta w Radziejowie. Formularze zgłoszenia zadań należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Radziejowie lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta do dnia 16 sierpnia 2017 r. Kopertę, w której będzie umieszczony formularz należy opisać: „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2018 r.”. Za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu.

 

Wzór formularza zgłoszenia zadania do pobrania...

 

Uchwała Nr XVIII/153/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2018 r."