Gmina Miasto Radziejów zakończyła projekt pn. 

A A A

 

 

Gmina miasto Radziejów informuje, że w czerwcu 2017 roku zakończyła zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Radziejowie”. Roboty budowalne wykonane zostały przez  Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” spółka z o.o. z siedzibą  w Chojnicach. Roboty wykonane zostały zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową zatwierdzoną Decyzją nr 334/2016/2017 z dnia 23.01.2017 roku Starosty Radziejowskiego udzielającą pozwolenia na budowę.

Całkowita  wartość robót budowlanych wyniosła 166 390,01 złotych brutto.

  

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Radziejów przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu