BEZZWROTNE DOTACJE na założenie własnej firmy 

A A A

Zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej firmy. Rozpoczęto realizację projektów dotacyjnych: „Biznes od A do Z” i „Biznes na start” finansowanych ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.


W projektach oferujemy BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE DO 40 000 zł:

- bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej – 23 390 zł,
- bezzwrotna pomoc finansowa na pokrycie bieżących wydatków do 1400 zł/m-c wypłacana przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy,
- szkolenia oraz doradztwo w zakresie: napisania biznes planu, założenia i prowadzenia firmy.

 

Zapraszamy do udziału:
- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 29 roku życia (ukończone 30 lat),
- osoby mieszkające na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w powiatach: inowrocławskim, włocławskim, Włocławek, mogileńskim, radziejowskim, żnińskim, aleksandrowskim, lipnowskim
- w szczególności zapraszamy: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne

 

Korzyści płynące z udziału w projekcie:
- kapitał na start w biznesie i wsparcie przez pierwszy rok funkcjonowania firmy,
- bezpłatne szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
- profesjonalna pomoc doradcza w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
- pomoc specjalistów, m.in. ds. podatków, rozliczeń z ZUS, itp.

Zapraszamy!

INFORMACJE, KONTAKT:

Biuro Projektu „Biznes od A do Z”
Agnieszka Wiechecka
tel.797602813, e-mail: a.wiechecka@biuroprojektu.eu
88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1 (budynek „Panorama Office”), lok. 216, II. piętro
strona internetowa: www.biznesaz.biuroprojektu.eu

Biuro Projektu „Biznes na start!”
Małgorzata Czarnecka
Tel. 506448466, e – mail: m.czarnecka@biuroprojektu.eu
87-810 Włocławek, ul. Przedmiejska 5 (I. piętro, lok. 8)
Strona internetowa: www.biznesnastart.ac-expert.pl