Konsultacje społeczne 

A A A

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne dla zadania

"Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radziejowie"

 

Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych stadionu miejskiego w Radziejowie, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych zadania pn.: „Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie”.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest planowana przebudowa stadionu miejskiego w Radziejowie przy ul. Sportowej 1. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców, użytkowników oraz instytucji i osób zainteresowanych, uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń do planowanego zadania.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 marca do 16 marca 2018 r. Składanie uwag będzie możliwe w terminie od 1 marca do 16 marca 2018 r. Wybrano następujące formy konsultacji:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

Formularz konsultacyjny  jest dostępny jako załączniki w Biuletynie Informacji Publicznej... oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radziejów, pokój 111.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. Drogą elektroniczną na adres: budownictwo@umradziejow.pl
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.
  3. Bezpośrednio do Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój nr 111, w godzinach pracy Urzędu.

 

Ponadto informuje, że w pokoju 111 znajduje się dokumentacja projektowa dla przebudowy stadionu miejskiego w Radziejowie. Z dokumentacją można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.