O G Ł O S Z E N I E - XXIV sesja Rady Miasta Radziejów 

A A A

 

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 28 lutego 2018 roku godz. 11.00

sala konferencyjna Urzędu Miasta Radziejów

odbędzie się

XXIV sesja  Rady  Miasta  Radziejów

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2017 rok.
 6. Zmiany w budżecie miasta Radziejów na 2018 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie pozostałych uchwał, w tym w sprawie okręgów wyborczych.
 8. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
 9. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta Radziejów

Marek Pawlak