Gmina Miasto Radziejów zrealizowała projekt pn. "Rewitalizacja zieleni w Radziejowie III etap" 

A A A

Gmina Miasto Radziejów informuje, że w grudniu 2017 roku zakończyła zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni w Radziejowie III etap”. W ramach niniejszego zadania został zagospodarowany skwer przed budynkiem głównym Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie. Prace  polegały na usunięciu części istniejących drzew i krzewów        i zastąpienie ich nowymi oraz wykonanie nowych nasadzeń. W ramach zadania Miasto dokonało również uzupełnienia drzew, które „wypadły” przy ul. Wyzwolenia, Franciszkańska i Objezdna.

 

Całkowita  wartość zadania wyniosła 20 000,78 złotych brutto.

  

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Radziejów przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.