Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE 

A A A

Gmina Miasto Radziejów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Toruniu z dniem 19 września 2018 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW oraz w specjalnie przygotowanym Portalu Beneficjenta.

 

 

Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych programem  mieszkańców na spotkanie – szkolenie z udziałem eksperta, które odbędzie się 12 października 2018 roku (piątek) o godzinie 18.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie przy ul. Objezdnej 33.

 

Ogłoszenie o naborze...