Zakończenie zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów" (etap V) 

A A A

Gmina Miasto Radziejów informuje, że zakończyła się realizacja zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów” (etap V). Całkowity koszt zadania wyniósł 2 113,20 zł
i został on sfinansowany w 70% (1 479,24 zł) z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w 30% (633,96 zł) z środków własnych Gminy Miasto Radziejów. W wyniku realizacji zadania usunięto i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 3 nieruchomości na terenie miasta. Łączna masa usuniętych odpadów wyniosła 3 522 kg.

 

W sprawie dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113, a także pod numerem telefonu 54 285 7122.

 

 

 

Projekt zrealizowany przez Gminę Miasto Radziejów przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu