Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów 

A A A

Gmina Miasto Radziejów informuje, że w związku z osiągnięciem maksymalnej liczby złożonych wniosków z dniem 12 marca 2019 r. zamyka się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Ponadto informuje się, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków, a z osobami zakwalifikowanymi do udzielenia dotacji zostanie podpisana stosowna umowa.