O G Ł O S Z E N I E 

A A A

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 31 maja 2019 roku o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

odbędzie się IV sesja Rady Miasta Radziejów VIII kadencji

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
 4. Zmiany w budżecie miasta Radziejów na 2019 rok
  i w Wieloletniej Prognozie Finansowej - podjęcie uchwał.
 5. Podjęcie pozostałych uchwał.
 6. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji ugodowego zakończenia postepowania regulacyjnego dotyczącego nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Objezdnej 18, która w dniu 1.09.1939 r. stanowiła własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.
 7. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Radziejów

Edyta Kubicka