Rada Miasta 

A A A


Skład Rady Miasta Radziejów:

 • Bogacz Bożena
 • Filutowska Lila
 • Golon Maria
 • Gulcz Andrzej
 • Kieler Włodzimierz
 • Kubicka Edyta
 • Kuczek Zdzisław
 • Mikołajczak Stanisław
 • Pawlak Marek
 • Rogaliński Franciszek
 • Staszyńska Kazimiera
 • Trawczyński Stanisław
 • Trzeciak Jan
 • Wojciechowski Jan
 • Żak Henryk


e-mail: rada@umradziejow.pl

 

Przewodniczący Rady Miasta Radziejów:

Marek Pawlak
Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00
Budynek Urzędu Miasta, pokój 104, I piętro
tel. (54) 285 71 00

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta:

Gulcz Andrzej
Kuczek Zdzisław

 


Stałe Komisje Rady Miasta

Uchwałą Nr I/4/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku ustalono składy osobowe Stałych Komisji Rady Miasta Radziejów.

Komisja Budżetu, Finansów i Porządku Prawnego:

 • Pawlak Marek
 • Staszyńska Kazimiera
 • Trzeciak Jan
 • Wojciechowski Jan
 • Żak Henryk

Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

 • Bogacz Bożena
 • Kieler Włodzimierz
 • Kuczek Zdzisław
 • Mikołajczak Stanisław
 • Trawczyński Stanisław

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:

 • Filutowska Lila
 • Golon Maria
 • Gulcz Andrzej
 • Kubicka Edyta
 • Rogaliński Franciszek

 
Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciechowski Jan (przewodniczący)
 • Bogacz Bożena
 • Golon Maria
 • Rogaliński Franciszek
 • Trawczyński Stanisław
 • Żak Henryk

 

Plan pracy Rady Miasta na 2017 rok...

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok...

 

Plany pracy komisji  na 2017 rok...


TERMINY POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY MIASTA
PRZED SESJĄ ZAPLANOWANĄ NA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU