Rada Miasta 

A A A


Skład Rady Miasta Radziejów:

 • Bogacz Bożena
 • Filutowska Lila
 • Golon Maria
 • Gulcz Andrzej
 • Kieler Włodzimierz
 • Kubicka Edyta
 • Kuczek Zdzisław
 • Mikołajczak Stanisław
 • Pawlak Marek
 • Rogaliński Franciszek
 • Staszyńska Kazimiera
 • Trawczyński Stanisław
 • Trzeciak Jan
 • Wojciechowski Jan
 • Żak Henryk


e-mail: rada@umradziejow.pl

 

Przewodniczący Rady Miasta Radziejów:

Marek Pawlak
Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00
Budynek Urzędu Miasta, pokój 115, I piętro
tel. (54) 285 71 00

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta:

Gulcz Andrzej
Kuczek Zdzisław



Stałe Komisje Rady Miasta

Uchwałą Nr I/4/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku ustalono składy osobowe Stałych Komisji Rady Miasta Radziejów.

Komisja Budżetu, Finansów i Porządku Prawnego:

 • Pawlak Marek
 • Staszyńska Kazimiera
 • Trzeciak Jan
 • Wojciechowski Jan
 • Żak Henryk

Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

 • Bogacz Bożena
 • Kieler Włodzimierz
 • Kuczek Zdzisław
 • Mikołajczak Stanisław
 • Trawczyński Stanisław

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:

 • Filutowska Lila
 • Golon Maria
 • Gulcz Andrzej
 • Kubicka Edyta
 • Rogaliński Franciszek

 
Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciechowski Jan (przewodniczący)
 • Bogacz Bożena
 • Golon Maria
 • Rogaliński Franciszek
 • Trawczyński Stanisław
 • Żak Henryk