Rada Miasta 

A A A


Skład Rady Miasta Radziejów:

 

 • Bogacz Bożena
 • Cicha Wiesława
 • Filutowska Lila
 • Hełminiak Agnieszka
 • Kalicki Leszek
 • Kubicka Edyta
 • Lipska Beata
 • Markiewicz Janusz
 • Marynowska Wanda
 • Polak Elżbieta
 • Stefański Marek
 • Trawczyński Stanisław
 • Trzeciak Jan
 • Wojciechowski Jan
 • Wolański Krzysztof

 


e-mail: rada@umradziejow.pl

 

Przewodnicząca Rady Miasta Radziejów:

Edyta Kubicka
Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 13.30 - 15.30
Budynek Urzędu Miasta, I piętro biuro 104
tel. (54) 285 71 00Zastępcy Przewodniczącej Rady Miasta:

Janusz Markiewicz
Wanda Marynowska

 


Stałe Komisje Rady Miasta

Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 listopada2018roku ustalono składy osobowe Stałych Komisji Rady Miasta Radziejów.

Komisja Budżetu, Finansów i Porządku Prawnego:

 • Cicha Wiesława
 • Hełminiak Agnieszka
 • Polak Elżbieta
 • Trzeciak Jan
 • Wojciechowski Jan

Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

 • Bogacz Bożena
 • Trawczyński Stanisław
 • Wolański Krzysztof
 • Stefański Marek
 • Markiewicz Janusz

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:

 • Filutowska Lila
 • Kubicka Edyta
 • Marynowska Wanda
 • Lipska Beata
 • Kalicki Leszek   

 

Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 listopada 2018 roku ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna:

 • Wolański Krzysztof - Przewodniczący
 • Bogacz Bożena
 • Cicha Wiesława
 • Kalicki Leszek
 • Trawczyński Stanisław
 • Wojciechowski Jan

 

 

Uchwałą Nr I/4/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 listopada 2018 roku ustalono skład osobowy Komisji skarg, wniosków i petycji:

Komisja skarg, wniosków i petycji:

 • Filutowska Lila
 • Hełminiak Agnieszka
 • Polak Elżbieta
 • Stefański Marek
 • Trzeciak Jan 

 

 

Transmisje sesji Rady Miasta i sesje archiwalne dostępne będą
na stronie:
crv.pl