Urząd Miasta - Informacje dla interesantów 

A A A

Urząd Miasta I piętro

Urząd Miasta Radziejów
88-200 Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
I piętro
tel. (54) 285-71-00
fax. (54) 285-71-05
e-mail: radziejow@umradziejow.pl

NIP 889-11-79-707

Regon: 000527440

Sekretariat - I piętro, pokój nr 117

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.umradziejow.pl/

 

JST Gmina Miasto Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
NIP 889-149-03-16


Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu pełni
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
ePUAP
Adres skrytki: /umrr/SkrytkaESP


Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radziejów,
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, I piętro. 

 

Dni i godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30


Burmistrz przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek w godzinach: 14.00 - 16.00
w każdy piątek w godzinach:     9.00 - 11.00

 

  

 

Burmistrz Miasta
mgr Sławomir Bykowski
tel. (54) 285 71 00

fax (54) 285 71 05
I piętro, pokój 118

 

 

 Sekretarz

mgr inż. Włodzimierz Gorzycki
tel. (54) 285 71 00
fax (54) 285 71 05
I piętro, pokój 116

 

 

 

 

Skarbnik
mgr Wanda Śniegowska
tel. (54) 285 71 00
fax (54) 285 71 05
I piętro, pokój 115

 


ZAŁATWIANIE SPRAW

Należności i opłaty

Należności z tytułu spraw załatwianych przez Urząd Miasta Radziejów np. opłata skarbowa mogą być wpłacane w kasie urzędu lub przelewem:

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
O/Osięciny
Nr. Rachunku Podstawowy:
84 9550 0003 2002 0005 3093 0001


Nr. Rachunku Międzynarodowy:
(wyłącznie dla osób przebywających po za granicami RP)
PL 23 9550 0003 2018 0005 3093 0008
SWIFT: GBW CPL PP

 

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty od posiadania psów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:

- bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta

     Gmina Miasto Radziejów
     ul. Kościuszki 20/22
     88-200 Radziejów
     84 9550 0003 2002 0005 3093 0001

 
- lub w kasie Urzędu Miasta czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 (w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna do godz. 14:00).

 


Urząd Stanu Cywilnego
Obsługa interesantów w godz. 8:00 - 14:00
(w sprawach dotyczących aktu zgonu do godz.15:00)
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Agnieszka Wesołowska
tel. (54) 285 7145
e-mail: usc@umradziejow.pl
I piętro, pokój 108
Informacje dodatkowe dostępne są tutaj...


Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
mgr Anna Koźmińska
tel. (54) 285 7115
e-mail: budownictwo@umradziejow.pl
I piętro, pokój 111
Wzory dokumentów...Ewidencja Działalności Gospodarczej
mgr Paweł Śrubas
tel. (54) 285 7110
e-mail: edg@umradziejow.pl
I  piętro, pokój 121


Ewidencja Ludności
mgr Emilia Dzierżawska
tel. (54) 285 7147
I piętro, pokój 107
Informacje dodatkowe tutaj...


Wymiar Podatków
mgr Marta Małecka
tel. (54) 285 7136
e-mail: podatki@umradziejow.pl
I piętro, pokój 104
Informacje dodatkowe tutaj...


Księgowość Podatkowa
mgr Monika Witkowska
tel. (54) 285 7138
I piętro, pokój 103


Budownictwo
inż. Daniel Niespodziński
tel. (54) 285 7122
e-mail: gpp@umradziejow.pl
I piętro, pokój 113

 

Inspektor Ochrony Danych
tel. (54) 285 7110
e-mail:iodo@umradziejow.pl
I piętro, pokój 121