Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap 

A A A

Przedstawiamy Państwu galerię zdjęć z  prac budowlanych, które są prowadzone w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap"

W tym roku została już zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki oraz sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Sportowej, gdzie również została odtworzona nawierzchnia jezdni. Obecnie kanalizacja budowana jest w ulicy Żytniej, Zielonej, Prusa, Kasprowicza, Słowackiego, Mickiewicza, Kwiatowej, Zawadzkiego, Parkowej, Kruszwickiej, Chabrowej, Łąkowej, Brzeskiej. Tam również część nawierzchni dróg została już odtworzona. W następnej kolejności kanalizacja sanitarna zostanie wybudowana w ul. Rolniczej, Przemysłowej, Płowieckiej, Objezdnej, Dolnej, Franciszkańskiej. Zakończenie robót przewiduje się w 2013 roku.