Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej II etap 

A A A

Rozpoczęliśmy realizację zadania

            Rozpoczęliśmy realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etapza kwotę 6.044.238,92 złotych brutto. W tym roku zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki oraz sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Sportowej. W kolejnych latach tj. 2012 – 2013 zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w ulicy Żytniej, Zielonej, Prusa, Kasprowicza, Słowackiego, Mickiewicza, Kwiatowej, Zawadzkiego, Parkowej, Kruszwickiej, Chabrowej, Łąkowej, Brzeskiej, Rolniczej, Przemysłowej, Płowieckiej, Objezdnej, Dolnej, Franciszkańskiej.