Ewidencja Działalności Gospodarczej 

A A A

Urząd Miasta Radziejów
pokój 121

Informacje oraz Nowy zintegrowany wniosek EDG-1 o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej do pobrania:

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Wniosek EDG-1 dotyczy:

  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  • zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Złożenie wniosku jest zwolnione z opłat