Edukacja 

A A A


Miejski Zespół Szkół
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Publiczne Przedszkole nr 1 im. H. Karpińskiej

ul. Szkolna 28
tel. (54) 285 56 57
www.mzs-radziejow.pl

 

 

Zespół Szkół i Placówek
ul. Szkolna 12
tel. (54) 285 32 28
www.radziejow.edu.pl

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. J. Piłsudskiego
ul. Kościuszki 58
tel. (54) 285 36 25
http://www.zsmradziejow.pl/

 

 

Centrum Edukacyjne "Oświata"
ul. Brzeska 64
tel. (54) 285 55 77
http://ceoswiata.edu.pl

 

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Przemystka 21
tel. (54) 285 36 65
www.przemystka.pl

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
ul. Dolna 8
tel. (54) 285 35 34
http://smradziejow.edu.pl/