Polityka prywatności 

A A A

1. Informacje dotyczące odwiedzanych podstron, wyświetlanych artykułów, pobieranych plików itp. mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych i administracyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Radziejów.
    
2. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
    
3. Polityka prywatności innych stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Urzędu Miasta Radziejów regulowana jest odrębnymi postanowieniami.

4. Rejestracja użytkowników na stronie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z systemu jest dobrowolne. 

5. Osoba zarejestrowana w systemie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji w celach statystycznych i administracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Urząd Miasta Radziejów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności przez opublikowanie nowej na tej stronie.