Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. 

A A A

 

Rozporządzenie nr 1/2017 - plik PDF...