Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy 

A A A

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy”, który jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu oferowane jest bezzwrotne wsparcie finansowe (do 80.000 zł) na zakup usługi badawczo-rozwojowej od jednostki naukowej. Wypracowane w ten sposób wyniki badań to podstawa do wdrożenia nowego produktu lub technologii w przedsiębiorstwie. Spotkanie odbędzie się:

 – 30 sierpnia 2017, o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22

 

Aby zgłosić swój udział wystarczy wysłać wiadomość na adres kruk@pte.bydgoszcz.pl wskazując w temacie:  30.08 Radziejów

Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Voucher badawczy”.

Więcej informacji: http://www.kpai.pl/strona-279-ogloszenie_o_konkursie_vb.html

 

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.