XXI sesja Rady Miasta Radziejów 

A A A

 

O G Ł O S Z E N I E

 W dniu 29 września 2017 roku o godzinie 11.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

odbędzie się

XXI sesja Rady Miasta Radziejów

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Sprawy organizacyjne:
    a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
    b. przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
    c. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radziejów za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Radziejów.
7. Informacja PUP na temat stanu bezrobocia na terenie miasta Radziejów.
8. Zmiany w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok oraz uchwały okołobudżetowe.
9. Podjęcie pozostałych uchwał.
10. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


 

 

Przewodniczący Rady Miasta Radziejów

 Marek Pawlak