Gmina Miasto Radziejów informuje, że zakończyła się realizacja zadania:  

A A A

 

Gmina Miasto Radziejów informuje, że zakończyła się realizacja zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów – etap IV”. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 149,52 zł
i w został on sfinansowany w 70% (4 304,66 zł) z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w 30% (1 844,86 zł)
z środków własnych Gminy Miasto Radziejów. W wyniku realizacji zadania usunięto i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 8 nieruchomości na terenie miasta. Łączna masa usuniętych odpadów wyniosła 11 678 kg.

 

Projekt zrealizowany przez Gminę Miasto Radziejów przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.