Dziś jest sobota 25 maja 2024 r. Godzina 03:31 Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Wzór wniosku o przyznanie wyprawki szkolnej

Wzór wniosku o przyznanie wyprawki szkolnej

Wyprawka szkolna 2013/2014


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uprzejmie informujemy, że w 2013 roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

  • klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasie 2 liceum plastycznego,
  • klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Rodzice uczniów z w/w niepełnosprawnościami będą mogli ubiegać się o pomoc niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 539 zł  netto (kryterium dochodowe ustalone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Rodzice uczniów pozostałych klas będą mogli ubiegać  się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 456 zł netto ( kryterium dochodowe ustalone na podstawie ustawy o pomocy społecznej)

Pomoc może być udzielona  uczniom pochodzącym z rodzin niespełniającym kryterium dochodowe (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej), kiedy w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm i narkomania itp.)Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wnioski do pobrania w kasie Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie ul. Szkolna 28 ( budynek Przedszkola).

 

Termin    złożenia   wniosku  wraz  z dokumentami  potwierdzającymi dochód 
w rodzinie do dnia 05.09.2013 r.


Wniosek w wersji elektronicznej do pobrania dostępny jest tutaj...Data dodania 02 sierpnia 2013

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij