Burmistrz Miasta Radziejów 

A A A

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w Mieście Radziejów

 

Dotację otrzymały  następujące stowarzyszenia:

1.  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko  „Radziejowianka” – dotacja w kwocie 8000,00 zł.

2.  Liga Obrony Kraju Szkolne Koło w ZSM w Radziejowie  – dotacja w kwocie 3000,00 zł.

3.  Klub Sportowy „ZRYW” – dotacja w kwocie 3500,00 zł.

4.  Uczniowski Klub Sportowy „ Przemystka” – dotacja  w kwocie 2000,00 zł.

5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Radziejowie  – dotacja  w kwocie

2000,00 zł.

6. Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Radziejowie – dotacja  w kwocie

1500,00 zł.

 

 

BURMISTRZ

/-/ SŁAWOMIR BYKOWSKI