Dziś jest piątek 19 lipca 2024 r. Godzina 09:50 Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Gmina Miasto Radziejów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła

Gmina Miasto Radziejów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW
dla mieszkańców Radziejowa
 
Gmina Miasto Radziejów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
 
NABÓR WNIOSKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE:
OD DNIA 09 MARCA 2023 r. (czwartek) OD GODZ. 7.30.
DO DNIA 27 MARCA 2023 r. DO GODZ. 15.30.
 
Liczy się kolejność składania wniosków !!!
Termin naboru wniosków może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej ilości wniosków, z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
I. Warunki składania wniosków:
 1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:
 • za pośrednictwem strony internetowej www.umradziejow.pl
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radziejów, I piętro, pokój nr 113;
 1. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane poza okresem naboru nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków
  w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty/uzupełniania wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia braków lub korekty wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.
 3. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
 5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Radziejów,
  Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.
 6. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
 7. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek.
 8. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik Daniel Niespodziński pokój 113 Urzędu Miasta Radziejów tel. 54 285 7122.
 
WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.
 
II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
 1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Miasto Radziejów, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
 
 
III. Co podlega dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:
 • Kocioł na paliwa stałe 1)
 • Kocioł gazowy 2)
 • Kocioł olejowy 2)
 • Kocioł elektryczny (piec zasilany prądem elektrycznym), pompa ciepła.
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
 
UWAGA!
 • Prace nie mogą być zakończone przed terminem złożenia wniosku i przeprowadzenia oględzin.
 • Obowiązek realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 31.10.2023 r.
 • Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.
 • Program nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 • Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
 
WAŻNE! Objaśnienia:
1) Zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
2) Kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
 
IV. Wysokość dofinansowania
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi 3 000 zł.
 
WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).
 
V. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji.
Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Miasta Radziejów Wniosek o rozliczenie dotacji wraz ze wskazanymi w nim załącznikami oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania  (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod katem zgodności z Umową).
Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.
 
VI. Informacje o środkach odwoławczych
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
 
VII. Szczegółowe informacje:
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XVIII/151/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 r.
 
 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
 
 

Data dodania 06 lutego 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij