Dziś jest niedziela 16 czerwca 2024 r. Godzina 06:42 Imieniny Aliny, Anety, Benona

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Nowy podział miasta na okręgi wyborcze i obwody głosowania

J E D N O M A N D A T O W E     O K R Ę G I      W Y B O R C Z E

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wprowadza tzw.  jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

W dniu 7 sierpnia 2012 roku Burmistrz Miasta Radziejów przedłożył Radzie Miasta projekt podziału Gminy Miasto Radziejów na okręgi wyborcze opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego. Jedną z nich jest zasada równości wyborów, którą w aspekcie materialnym realizuje się poprzez ustalenie jednolitej normy przedstawicielstwa. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Miasto Radziejów ujętych w stałym rejestrze wyborców wynosiła 5.820 osób. Zgodnie
z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. W związku z tym norma przedstawicielstwa dla Miasta Radziejów wynosi 388 .

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że w skład okręgu wyborczego wchodzą całe ulice. Podziału ulicy na dwa lub więcej okręgów wyborczych, dokonuje się tylko wówczas, jeżeli  wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Biorąc pod uwagę układ przestrzenny miasta, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych  ulic, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa dokonano podziału ulic: Objezdnej, Polnej, Kościuszki i Żytniej na co najmniej dwa okręgi wyborcze.

Nowego podziału Gminy Miasto Radziejów na okręgi wyborcze dokonuje Rada Miasta w drodze uchwały w terminie do 1 listopada 2012 roku. Będzie on obowiązywał od wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.

W związku z powyższym w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Radziejów zaplanowanej na 6 września 2012 roku ujęto projekt uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze.

W ślad za nowym podziałem miasta na okręgi wyborcze idzie ustalenie na nowo granic stałych obwodów głosowania.

Przyjęcie zasady, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy przy jednoczesnym założeniu równej liczby okręgów wyborczych w ramach obwodu głosowania, spowodowało konieczność utworzenia łącznie pięciu stałych obwodów głosowania. Lokale wyborcze to: Urząd Miasta, RDK, Biblioteka Publiczna i dwa lokale w Miejskim Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 28. Dodatkowo będzie funkcjonował - jak dotychczas - obwód odrębny w szpitalu.

Proponowany podział Gminy Miasto Radziejów na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP,
do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018.

Informacji w tej sprawie udziela Pełnomocnik ds. wyborów – Katarzyna Jałoszyńska , Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, pok. 125  tel. 54 285 71 09

Zapoznanie się z projektami uchwał jest możliwe w siedzibie Urzędu – zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz w pok. 125.


Projekty podzaiłu dostepne w załacznikach do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej...

Burmistrz   Miasta  Radziejów

Data dodania 08 sierpnia 2012

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij