Dziś jest niedziela 16 czerwca 2024 r. Godzina 07:53 Imieniny Aliny, Anety, Benona

Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów

Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów, działając na podstawie art. 11 ustawy o rewitalizacji   z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o wynikach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Radziejów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów.


Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów.


Konsultacje przeprowadzono: w okresie od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 26 maja 2016 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym przedstawiono propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w dnia 19 maja 2016 r. o godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,
  2. Zbierania uwag ustnych  - uwagi można było składać w okresie od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 26 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22,
    88-200 Radziejów (pokój nr 111), w godzinach pracy Urzędu Miasta,
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Miasta Radziejów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wypełnione formularze konsultacji można było dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres: budownictwo@umradziejow.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,
  3. bezpośrednio do Urzędu Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów (pokój nr 111), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały był dostępny:

  1. na stronie Miasta Radziejów w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.umradziejow.pl,
  2. w Urzędzie Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów (pokój nr 111).

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Biorąc jednak pod uwagę informacje jakie w czasie trwania konsultacji społecznych projektu uchwały ukazały się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego niezbędna jest korekta brzmienia § 3 projektu konsultowanej uchwały.

Zgodnie z § 3 konsultowanej uchwały „Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Miasta Radziejów został oznaczony w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”.

Zgodnie z § 3 uchwały załącznikiem, a tym samym integralną treścią uchwały, jest diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W konsekwencji takiego zapisu „diagnoza…” powinna mieć swoje umocowanie w podstawie prawnej
i posiadać charakter normatywny. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przedstawionym w odniesieniu do uchwał podejmowanych przez inne rady gmin z terenu województwa kujawsko – pomorskiego załączenie diagnozy do uchwały jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

W związku z powyższym, w myśl art. 11 ust. 2 ustawy diagnoza stanowić będzie załącznik do wniosku Burmistrza i zgodnie z oznaczoną funkcją: potwierdza spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia. Wniosek wraz z projektem uchwały zostanie przedstawiany Radzie Miasta. Natomiast załącznikiem do uchwały będzie wyłącznie mapa, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (art. 11 ust. 4 ustawy). Do uchwały nie zostanie załączona natomiast diagnoza, gdyż byłoby to podstawą do unieważnienia uchwały przez Wojewodę.

Wobec powyższego, § 3 konsultowanej uchwały otrzymuje brzmienie „Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Miasta Radziejów został oznaczony w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”.

Przedmiotowa uchwała zostanie przedstawiona Radzie Miasta w obecnym kształcie.Data dodania 06 czerwca 2016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij