Dziś jest piątek 27 listopada 2020 r. Godzina 21:57 Imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi


UWAGA !!!
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gmina Miasto Radziejów informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec powyższego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy kierować wyłącznie na rachunek bankowy o numerze:

32 9550 0003 2018 0005 3093 0040 

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Miasta Radziejów

 

 Szanowni Państwo

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jako jednostka samorządu terytorialnego zostaliśmy zobowiązani do wprowadzenia nowego, rozszerzonego zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Radziejów. Obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie zbieranie następujących frakcji odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, popiół, odpady biodegradowalne i zmieszane.

 

1)     Nieruchomości jednorodzinne  wyposażone  będą  w jeden  pojemnik do zbiórki odpadów niesegregowanych zmieszanych oraz 5 worków do selektywnej zbiórki odpadów tj.

 • worek żółty na metale i tworzywa sztuczne;
 • worek zielony na szkło;
 • worek niebieski na papier;
 • worek szary na popiół;
 • worek brązowy na „Bio”;

 

2)    Nieruchomości wielorodzinne wyposażone będą w pojemniki:

 • żółty pojemnik na tworzywa sztuczne i metal;
 • zielony pojemnik na szkło;
 • niebieski pojemnik na papier;
 • brązowy pojemnik na odpady „BIO”;
 • pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych;
 • worek typu Big-Bag na popiół

 

 Miesięczne opłaty od osoby za odbiór odpadów:
- 22 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów
- 44 zł jeżeli śmieci zbierane są w sposób nieselektywny


PAPIER

Worek NIEBIESKI

Wrzucamy:

- opakowania z papieru i tektury

- gazety, katalogi, czasopisma

- zeszyty i książki

- papier szkolny i biurowy

Nie wrzucamy:

- zużytych ręczników papierowych

i chusteczek

- kartonów po mleku i sokach

(tzw. tetrapaków)

- papieru lakierowanego

i powleczonego folią

- tapet

- zatłuszczonego lub mocno

zabrudzonego papieru

 

POPIÓŁ

Pojemnik/worek SZARY

 

METALE

I TWORZYWA SZTUCZNE:

Worek ŻÓŁTY

Wrzucamy:

- opróżnione i zgniecione butelki plastikowe po napojach (nakrętki wrzucamy oddzielnie)

- zgniecione i puste opakowania

plastikowe po chemii gospodarczej

- plastikowe torby, worki foliowe

- drobny złom żelazny i metale kolorowe

- opróżnione puszki po żywności

i napojach oraz zakrętki od słoików

i metalowe kapsle

- kartony po mleku i sokach

(tzw. tetrapaki) i opakowania

wielomateriałowe

Nie wrzucamy:

- zużytych baterii i akumulatorów

oraz zużytego sprzętu RTV i AGD

- opakowań po farbach i lakierach

oraz po olejach i chemii samochodowej

- opakowań po lekach

ZMIESZANE

 Pojemnik


 Wrzucamy:

  - odpady komunalne, których nie można umieścić w pozostałych pojemnikach

  - stłuczone opakowania szklane

  Nie wrzucamy:

  - odpadów nietypowych i niebezpiecznych (np. wielkogabaryty, elektroodpady)


SZKŁO

Worek ZIELONY

Wrzucamy:

- opróżnione butelki ze szkła bezbarwnego i kolorowego po napojach i oleju spożywczym

- puste słoiki szkła bezbarwnego i kolorowego bez zakrętek i uszczelek

Nie wrzucamy:

- stłuczonych opakowań szklanych

- ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany

- naczyń kuchennych, duraleksu, kryształów i szkła żaroodpornego

- zniczy

- żarówek, świetlówek i reflektorów

- lusterek i szyb samochodowych

- szkła okiennego

- opakowań po lekach, olejach przemysłowych, chemikaliach

 

BIO

Worek BRĄZOWY

Wrzucamy :

- obierki, odpady warzywne i owocowe

- resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

- drobne gałęzie i skoszoną trawę

- liście, kwiaty

Odbierana jest wyłącznie zawartość z jednego worka.

Nadmiar odpadów zielonych dowozimy do PSZOK na ulicy Rolniczej lub składujemy na własnym

kompostowniku.

Nie wrzucamy:

- ziemi, kamieni i popiołu

- pieluch jednorazowych i innych

artykułów higienicznych

- odchodów zwierząt i materiałów

nimi zanieczyszczonych

- kości zwierząt i surowego mięsa

- drewna impregnowanego i płyt wiórowych

- resztek żywności pochodzenia zwierzęcego (kości, mięso)

 - części samochodowych

 

3) Na ul. Rolniczej jest tzw. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) W ramach opłaty „śmieciowej” każdy mieszkaniec we własnym zakresie może dostarczyć tzw.  odpady problemowe  powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, plastik makulatura, szkło, metal, odpady zielone, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1m³ od gospodarstwa domowego w ciągu roku). Punkt czynny jest w soboty w godz. od 10°° do 14°°-tej.

 

Prosimy o  terminowe  regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 25 -go każdego miesiąca,  a w przypadku zmiany danych mających wpływ na jej wysokość o złożeniu nowej deklaracji.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 285 7118 lub
w pokoju nr. 110 Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22

 

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Radziejów od nieruchomości zamieszkałych (objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi)  wykonuje wyłoniona w drodze przetargu firma:

PGK „SANIKO” Sp. z o. o.

ul. Komunalna 4 , 87-800 Włocławek.

UWAGA! Prosimy mieszkańców o wystawianie worków z segregowanymi odpadami nie wcześniej niż 1 dzień przed planowanym odbiorem odpadów. Dziękujemy. 
Pliki do pobrania: 

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 r. ...

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 r. ...


Deklaracja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2020 roku...


Ulotka w pliku PDF...


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - Informacje...

Punkty zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii...

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...


Informacja o osiągniętych przez Gminę Miasto Radziejów wymaganych poziomach recyklingu...


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasta Radziejów

 

Uchwała Nr XXIX/249/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów


Uchwała Nr XXIX/250/2018
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Data dodania 05 stycznia 2016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij