Dziś jest piątek 19 lipca 2024 r. Godzina 11:41 Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi


Gmina Miasto Radziejów informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec powyższego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy kierować wyłącznie na rachunek bankowy o numerze:

32 9550 0003 2018 0005 3093 0040


Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Miasta Radziejów

 

 Szanowni Państwo

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jako jednostka samorządu terytorialnego zostaliśmy zobowiązani do wprowadzenia nowego, rozszerzonego zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Radziejów. Obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie zbieranie następujących frakcji odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, popiół, odpady biodegradowalne i zmieszane.


1)     Nieruchomości jednorodzinne  wyposażone  będą  w jeden  pojemnik do zbiórki odpadów niesegregowanych zmieszanych oraz 5 worków do selektywnej zbiórki odpadów tj.

 • worek żółty na metale i tworzywa sztuczne;
 • worek zielony na szkło;
 • worek niebieski na papier;
 • worek szary na popiół;
 • worek brązowy na „Bio”;

2)    Nieruchomości wielorodzinne wyposażone będą w pojemniki:

 • żółty pojemnik na tworzywa sztuczne i metal;
 • zielony pojemnik na szkło;
 • niebieski pojemnik na papier;
 • brązowy pojemnik na odpady „BIO”;
 • pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych;
 • worek typu Big-Bag na popiół

 

Ulotka śmieci

 
Ulotka śmieci


3) Na ul. Rolniczej jest tzw. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) W ramach opłaty „śmieciowej” każdy mieszkaniec we własnym zakresie może dostarczyć tzw.  odpady problemowe  powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, plastik makulatura, szkło, metal, odpady zielone, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1m³ od gospodarstwa domowego w ciągu roku). Punkt czynny jest w środy w godz. od 1400 do 1800 oraz w soboty w godz. od 1000 do 1400.


Prosimy o  terminowe  regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 25 -go każdego miesiąca,  a w przypadku zmiany danych mających wpływ na jej wysokość o złożeniu nowej deklaracji.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 285 7118 lub
w pokoju nr. 110 Urzędu Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22


Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Radziejów od nieruchomości zamieszkałych (objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi)  wykonuje wyłoniona w drodze przetargu firma:

PGK „SANIKO” Sp. z o. o.

ul. Komunalna 4 , 87-800 Włocławek.

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania to:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Machnacz 41a

87-880 Brześć Kujawski
UWAGA! Prosimy mieszkańców o wystawianie worków z segregowanymi odpadami nie wcześniej niż 1 dzień przed planowanym odbiorem odpadów. Dziękujemy. 
Pliki do pobrania: 

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 r. ...

Deklaracja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...


Deklaracja - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków...


Ulotka w pliku PDF...


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - Informacje...

 

Punkty zbiórki przeterminowanych leków...

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...


Informacja o osiągniętych przez Gminę Miasto Radziejów wymaganych poziomach recyklingu...Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasta Radziejów...

 

Uchwała Nr XII/102/2020
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów


Uchwała Nr XII/103/2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Data dodania 05 stycznia 2016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij